اشک های شواینی در شب خداحافظی(عکس)

اشک های شواینی در شب خداحافظی(عکس)
باستین شواین اشتایگر، هافبک تیم ملی آلمان در دیدار خداحافظی برابر فنلاند احساساتی شد و نتوانست جلوی جاری شدن اشک هایش را بگیرد.

اشک های شواینی در شب خداحافظی(عکس)

باستین شواین اشتایگر، هافبک تیم ملی آلمان در دیدار خداحافظی برابر فنلاند احساساتی شد و نتوانست جلوی جاری شدن اشک هایش را بگیرد.
اشک های شواینی در شب خداحافظی(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author