اشکان دژاگه پلی میکر تیم ملی

اشکان دژاگه پلی میکر تیم ملی
تیم کارلوس کی‌روش در شرایطی مقابل تیم ملی قطر قرار می‌گیرد که علیرغم حضور بازیکنان توانمند در ترکیب تیم ملی ایران هنوز وجود بازیکنی برای پست پشت مهاجمان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

اشکان دژاگه پلی میکر تیم ملی

تیم کارلوس کی‌روش در شرایطی مقابل تیم ملی قطر قرار می‌گیرد که علیرغم حضور بازیکنان توانمند در ترکیب تیم ملی ایران هنوز وجود بازیکنی برای پست پشت مهاجمان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
اشکان دژاگه پلی میکر تیم ملی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author