اشنایدرلین،‌ جانشین دیارا در تیم ملی فرانسه

اشنایدرلین،‌ جانشین دیارا در تیم ملی فرانسه
فدراسیون فوتبال فرانسه تایید کرد که لاسانا دیارا، هافبک مارسی، یورو 2016 را از دست خواهد داد و مورگان اشنایدرلین جانشین او خواهد شد.

اشنایدرلین،‌ جانشین دیارا در تیم ملی فرانسه

فدراسیون فوتبال فرانسه تایید کرد که لاسانا دیارا، هافبک مارسی، یورو 2016 را از دست خواهد داد و مورگان اشنایدرلین جانشین او خواهد شد.
اشنایدرلین،‌ جانشین دیارا در تیم ملی فرانسه

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author