اشتون کارتر: ما به اسرائیل تعهدی خلل ناپذیر داریم

اشتون کارتر: ما به اسرائیل تعهدی خلل ناپذیر داریم
وزیردفاع آمریکا گفت: توافقنامه هسته ای با ایران توافقی خوب است، اما ما همچنان با سیاست های ایران در قبال دوستان و متحدانمان در منطقه مقابله می کنیم
۱۹:۳۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


اشتون کارتر: ما به اسرائیل تعهدی خلل ناپذیر داریم

وزیردفاع آمریکا گفت: توافقنامه هسته ای با ایران توافقی خوب است، اما ما همچنان با سیاست های ایران در قبال دوستان و متحدانمان در منطقه مقابله می کنیم
۱۹:۳۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


اشتون کارتر: ما به اسرائیل تعهدی خلل ناپذیر داریم

دانلود آهنگ جدید

شهرداری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author