اشتباه داور به ضرر رئال مادرید/خطا روی تورس پنالتی نبود

اشتباه داور به ضرر رئال مادرید/خطا روی تورس پنالتی نبود
داور بازی یک پنالتی را به ضرر رئالی ها در فینال لیگ قهرمانان اروپا گرفت.

اشتباه داور به ضرر رئال مادرید/خطا روی تورس پنالتی نبود

داور بازی یک پنالتی را به ضرر رئالی ها در فینال لیگ قهرمانان اروپا گرفت.
اشتباه داور به ضرر رئال مادرید/خطا روی تورس پنالتی نبود

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author