اشتباهی که تاوانش تساوی شد(عکس)

اشتباهی که تاوانش تساوی شد(عکس)
لوسیانو پریرا در دقایق انتهایی نیمه اول روی اشتباه امید ابراهیمی موفق به زدن اولین گل تیم گسترش فولاد شد.

اشتباهی که تاوانش تساوی شد(عکس)

لوسیانو پریرا در دقایق انتهایی نیمه اول روی اشتباه امید ابراهیمی موفق به زدن اولین گل تیم گسترش فولاد شد.
اشتباهی که تاوانش تساوی شد(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author