اسکولاری:/ رونالدو از هر لحاظ فوق العاده است

اسکولاری:/ رونالدو از هر لحاظ فوق العاده است
سرمربی سابق فوق ستاره رئال مادرید به تمجید از این بازیکن پرداخت.

اسکولاری:/ رونالدو از هر لحاظ فوق العاده است

سرمربی سابق فوق ستاره رئال مادرید به تمجید از این بازیکن پرداخت.
اسکولاری:/ رونالدو از هر لحاظ فوق العاده است

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author