اسپالتی: بی نظم ظاهر شدیم

اسپالتی: بی نظم ظاهر شدیم
لوچانو اسپالتی، سرمربی رم پس از حذف تیمش از چمپیونزلیگ مدعی شد که شاگردانش نظم خود را در زمین از دست داده بودند.

اسپالتی: بی نظم ظاهر شدیم

لوچانو اسپالتی، سرمربی رم پس از حذف تیمش از چمپیونزلیگ مدعی شد که شاگردانش نظم خود را در زمین از دست داده بودند.
اسپالتی: بی نظم ظاهر شدیم

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author