استقلال و صبا در 90 دقیقه مساوی کردند

استقلال و صبا در 90 دقیقه مساوی کردند
دیدار تیم‌های استقلال و صبای قم به وقت اضافه کشیده‌شد.

استقلال و صبا در 90 دقیقه مساوی کردند

دیدار تیم‌های استقلال و صبای قم به وقت اضافه کشیده‌شد.
استقلال و صبا در 90 دقیقه مساوی کردند

دانلود زاپیا برای کامپیوتر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author