استقلال- ملوان نوین در ورزشگاه تختی

استقلال- ملوان نوین در ورزشگاه تختی
اولین بازی استقلال در مرحله یک سی و دوم جام حذفی در ورزشگاه تختی انزلی برگزار می شود.

استقلال- ملوان نوین در ورزشگاه تختی

اولین بازی استقلال در مرحله یک سی و دوم جام حذفی در ورزشگاه تختی انزلی برگزار می شود.
استقلال- ملوان نوین در ورزشگاه تختی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author