استقلال روی دور افتاد/ سه امتیاز شیرین، سوغات آبی‌ها از مشهد

استقلال روی دور افتاد/ سه امتیاز شیرین، سوغات آبی‌ها از مشهد
استقلال تهران در مشهد با نتیجه یک بر صفر سیاه جامگان را شکست داد و با سه امتیاز شیرین به تهران برگشت.

استقلال روی دور افتاد/ سه امتیاز شیرین، سوغات آبی‌ها از مشهد

استقلال تهران در مشهد با نتیجه یک بر صفر سیاه جامگان را شکست داد و با سه امتیاز شیرین به تهران برگشت.
استقلال روی دور افتاد/ سه امتیاز شیرین، سوغات آبی‌ها از مشهد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author