استقلال خوزستان-استقلال؛ در تنور اهواز!/ هشدار؛ احتمال گرمازدگی بازیکنان!

استقلال خوزستان-استقلال؛ در تنور اهواز!/ هشدار؛ احتمال گرمازدگی بازیکنان!
خبرورزشی نوشت: امشب بازی استقلال خوزستان و استقلال تهران در دمای 44 درجه بالای صفر اهواز برگزار خواهد شد.

استقلال خوزستان-استقلال؛ در تنور اهواز!/ هشدار؛ احتمال گرمازدگی بازیکنان!

خبرورزشی نوشت: امشب بازی استقلال خوزستان و استقلال تهران در دمای 44 درجه بالای صفر اهواز برگزار خواهد شد.
استقلال خوزستان-استقلال؛ در تنور اهواز!/ هشدار؛ احتمال گرمازدگی بازیکنان!

ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author