استقلالی ها به فکر جانشین روزبه چشمی باشند/درمان او شش ماه دیگر طول می کشد

استقلالی ها به فکر جانشین روزبه چشمی باشند/درمان او شش ماه دیگر طول می کشد
روزبه چشمی این روزها در حال مداوای پای مصدومش است.

استقلالی ها به فکر جانشین روزبه چشمی باشند/درمان او شش ماه دیگر طول می کشد

روزبه چشمی این روزها در حال مداوای پای مصدومش است.
استقلالی ها به فکر جانشین روزبه چشمی باشند/درمان او شش ماه دیگر طول می کشد

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author