استقلالی‌های خوزستان ممنوع المصاحبه شدند

استقلالی‌های خوزستان ممنوع المصاحبه شدند
کادرفنی استقلال خوزستان بازیکنان تیمش را پیش از دیدار با پرسپولیس ممنوع المصاحبه کرد.

استقلالی‌های خوزستان ممنوع المصاحبه شدند

کادرفنی استقلال خوزستان بازیکنان تیمش را پیش از دیدار با پرسپولیس ممنوع المصاحبه کرد.
استقلالی‌های خوزستان ممنوع المصاحبه شدند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author