استقبال هواداران اسپانیایی از یوونتوسی‌ها با چاقو

استقبال هواداران اسپانیایی از یوونتوسی‌ها با چاقو
تعدادی از هواداران تیم فوتبال سویا، با چاقو به جان چند هوادار یوونتوس افتادند.

استقبال هواداران اسپانیایی از یوونتوسی‌ها با چاقو

تعدادی از هواداران تیم فوتبال سویا، با چاقو به جان چند هوادار یوونتوس افتادند.
استقبال هواداران اسپانیایی از یوونتوسی‌ها با چاقو

label, , , , , , , , , , , ,

About the author