استقبال از نیم پرس غذا در رستوران های اصفهان

استقبال از نیم پرس غذا در رستوران های اصفهان
عرضه غذای نیم پرس در رستورانهای اصفهان که با هدف پرهیز از اسراف آغاز شده، با استقبال مشتریان هم روبرو شده است.
۰۹:۵۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


استقبال از نیم پرس غذا در رستوران های اصفهان

عرضه غذای نیم پرس در رستورانهای اصفهان که با هدف پرهیز از اسراف آغاز شده، با استقبال مشتریان هم روبرو شده است.
۰۹:۵۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


استقبال از نیم پرس غذا در رستوران های اصفهان

بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author