استقبال از مسابقات موتور چهار چرخ دیزین

استقبال از مسابقات موتور چهار چرخ دیزین
مسابقات موتور چهار چرخ (ATV) برای نخستین بار در مرتفع ترین پیست آفرود دنیا برگزار شد.

استقبال از مسابقات موتور چهار چرخ دیزین

مسابقات موتور چهار چرخ (ATV) برای نخستین بار در مرتفع ترین پیست آفرود دنیا برگزار شد.
استقبال از مسابقات موتور چهار چرخ دیزین

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author