استقبال از برندگان جشنواره کن در فردودگاه امام

استقبال از برندگان جشنواره کن در فردودگاه امام
علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، حبیب رضایی، امین تارخ، رخشان بنی اعتماد، حبیب ایل بیگی، کاوه سجادی حسینی در بین استقبال‌کنندگان از برندگان جشنواره کن و عوامل تولید فیلم فروشنده حضور داشتند.
۱۹:۴۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


استقبال از برندگان جشنواره کن در فردودگاه امام

علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، حبیب رضایی، امین تارخ، رخشان بنی اعتماد، حبیب ایل بیگی، کاوه سجادی حسینی در بین استقبال‌کنندگان از برندگان جشنواره کن و عوامل تولید فیلم فروشنده حضور داشتند.
۱۹:۴۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


استقبال از برندگان جشنواره کن در فردودگاه امام

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author