استفاده از خارجی‌ها قانونی است / خوزه کارنو: قطر مثل آلمان و فرانسه است

استفاده از خارجی‌ها قانونی است / خوزه کارنو: قطر مثل آلمان و فرانسه است
سرمربی تیم ملی فوتبال قطر اعلام کرد تیمش برای موفقیت به تهران آمده است.نشست مطبوعاتی او ساعت 11:30 به وقت تهران آغاز شد.

استفاده از خارجی‌ها قانونی است / خوزه کارنو: قطر مثل آلمان و فرانسه است

سرمربی تیم ملی فوتبال قطر اعلام کرد تیمش برای موفقیت به تهران آمده است.نشست مطبوعاتی او ساعت 11:30 به وقت تهران آغاز شد.
استفاده از خارجی‌ها قانونی است / خوزه کارنو: قطر مثل آلمان و فرانسه است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author