استعفای اعضای فدراسیون فوتبال ترکیه بعد از کودتا در این کشور

استعفای اعضای فدراسیون فوتبال ترکیه بعد از کودتا در این کشور
ایسنا نوشت: اعضای فدراسیون فوتبال ترکیه در پی بازجویی‌هایی که بعد از کودتای نافرجام در این کشور از آنها صورت گرفت از سمت خود استعفا کردند.

استعفای اعضای فدراسیون فوتبال ترکیه بعد از کودتا در این کشور

ایسنا نوشت: اعضای فدراسیون فوتبال ترکیه در پی بازجویی‌هایی که بعد از کودتای نافرجام در این کشور از آنها صورت گرفت از سمت خود استعفا کردند.
استعفای اعضای فدراسیون فوتبال ترکیه بعد از کودتا در این کشور

هنر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author