استرلینگ: حضور گواردیولا کمک بزرگی بوده

استرلینگ: حضور گواردیولا کمک بزرگی بوده
رحیم استرلینگ،‌مهاجم منچسترسیتی معتقد است که گواردیولا کمک زیادی به پیشرفت او کرده است.

استرلینگ: حضور گواردیولا کمک بزرگی بوده

رحیم استرلینگ،‌مهاجم منچسترسیتی معتقد است که گواردیولا کمک زیادی به پیشرفت او کرده است.
استرلینگ: حضور گواردیولا کمک بزرگی بوده

label, , , , , , , , , , , ,

About the author