استراحت اجباری کاپیتان تیم ملی در لیگ

استراحت اجباری کاپیتان تیم ملی در لیگ
کاپیتان ملی پوش ماشین سازی تبریز در بازی پیش روی تیمش مقابل استقلال خوزستان محروم است.

استراحت اجباری کاپیتان تیم ملی در لیگ

کاپیتان ملی پوش ماشین سازی تبریز در بازی پیش روی تیمش مقابل استقلال خوزستان محروم است.
استراحت اجباری کاپیتان تیم ملی در لیگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author