استان هرمزگان پذیرای میلیون ها مسافر دریایی

استان هرمزگان پذیرای میلیون ها مسافر دریایی
به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از ابتدای طرح سفرهای نوروزی دریایی تاکنون حدود دو میلیون نفر سفر دریایی از بنادر مسافری استان انجام شده است.
۰۸:۱۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


استان هرمزگان پذیرای میلیون ها مسافر دریایی

به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از ابتدای طرح سفرهای نوروزی دریایی تاکنون حدود دو میلیون نفر سفر دریایی از بنادر مسافری استان انجام شده است.
۰۸:۱۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


استان هرمزگان پذیرای میلیون ها مسافر دریایی

خبرگذاری اصفحان

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author