استان آذربایجان غربی، میزبان رئیس جمهور

استان آذربایجان غربی، میزبان رئیس جمهور
رئیس جمهور امروز به آذربایجان غربی می رود.
۰۷:۱۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


استان آذربایجان غربی، میزبان رئیس جمهور

رئیس جمهور امروز به آذربایجان غربی می رود.
۰۷:۱۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


استان آذربایجان غربی، میزبان رئیس جمهور

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author