استاندار در تمرین استقلال خوزستان

استاندار در تمرین استقلال خوزستان
دکتر شریعتی استاندار جوان خوزستان در تمرین تیم قهرمان لیگ پانزدهم پیش از نبرد حساس با استقلال حاضر شد.

استاندار در تمرین استقلال خوزستان

دکتر شریعتی استاندار جوان خوزستان در تمرین تیم قهرمان لیگ پانزدهم پیش از نبرد حساس با استقلال حاضر شد.
استاندار در تمرین استقلال خوزستان

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author