استارت موتور گلزنی طیبی برای غیرت قزاقستان

استارت موتور گلزنی طیبی برای غیرت قزاقستان
حسین طیبی ستاره آسیایی تیم فوتسال غیرت قزاقستان کار خود را با گلزنی در بازی‌های دوستانه این تیم شروع کرد.

استارت موتور گلزنی طیبی برای غیرت قزاقستان

حسین طیبی ستاره آسیایی تیم فوتسال غیرت قزاقستان کار خود را با گلزنی در بازی‌های دوستانه این تیم شروع کرد.
استارت موتور گلزنی طیبی برای غیرت قزاقستان

نصب تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author