اسامی ٢٣ بازیکن نهایی قطر اعلام شد

اسامی ٢٣ بازیکن نهایی قطر اعلام شد
سرمربی تیم ملی قطر اسامی ٢٣ یازیکن تیمش برای دیدار با ایران و ازبکستان را اعلام کرد.

اسامی ٢٣ بازیکن نهایی قطر اعلام شد

سرمربی تیم ملی قطر اسامی ٢٣ یازیکن تیمش برای دیدار با ایران و ازبکستان را اعلام کرد.
اسامی ٢٣ بازیکن نهایی قطر اعلام شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author