اسامی همه گلزنان دربی

اسامی همه گلزنان دربی
تا به حال در دربی‌های برگزار شده 45 بازیکن برای استقلال و 49 بازیکن برای پرسپولیس گلزنی کرده‌اند.

اسامی همه گلزنان دربی

تا به حال در دربی‌های برگزار شده 45 بازیکن برای استقلال و 49 بازیکن برای پرسپولیس گلزنی کرده‌اند.
اسامی همه گلزنان دربی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author