از پاس گل تا پاس گل؛ داستان برانکو و رامین دیگر پیچیده نیست

از پاس گل تا پاس گل؛ داستان برانکو و رامین دیگر پیچیده نیست
حالا با پاس گلی که رامین رضاییان در مسابقه با صنعت نفت آبادان داده، بازی ندادن به او کار سخت برانکو است.

از پاس گل تا پاس گل؛ داستان برانکو و رامین دیگر پیچیده نیست

حالا با پاس گلی که رامین رضاییان در مسابقه با صنعت نفت آبادان داده، بازی ندادن به او کار سخت برانکو است.
از پاس گل تا پاس گل؛ داستان برانکو و رامین دیگر پیچیده نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author