از لطف خطیبی تشکر می کنم/ نصرتی: گسترش فولاد مرا نخواست

از لطف خطیبی تشکر می کنم/ نصرتی: گسترش فولاد مرا نخواست
مدافع تیم ماشین سازی اعلام کرد پس از جلسه با مسئولان گسترش فولاد تصمیم گرفته به دیگر تیم تبریزی بپیوندد.

از لطف خطیبی تشکر می کنم/ نصرتی: گسترش فولاد مرا نخواست

مدافع تیم ماشین سازی اعلام کرد پس از جلسه با مسئولان گسترش فولاد تصمیم گرفته به دیگر تیم تبریزی بپیوندد.
از لطف خطیبی تشکر می کنم/ نصرتی: گسترش فولاد مرا نخواست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author