از فرزندان خمینی یک‌کلمه در تضعیف رهبری نخواهید شنید

از فرزندان خمینی یک‌کلمه در تضعیف رهبری نخواهید شنید
یادگار امام راحل با تأکید بر اینکه هیچ‌گاه از فرزندان خمینی یک کلام هم در تضعیف رهبری نخواهید شنید، گفت: برخی در خارج از کشور برنامه‌ریزی کردند سیدحسن خمینی را از رهبری جدا کنند اما بدانند که خانواده امام(ره) پشتیبان رهبری است.
۱۷:۵۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


از فرزندان خمینی یک‌کلمه در تضعیف رهبری نخواهید شنید

یادگار امام راحل با تأکید بر اینکه هیچ‌گاه از فرزندان خمینی یک کلام هم در تضعیف رهبری نخواهید شنید، گفت: برخی در خارج از کشور برنامه‌ریزی کردند سیدحسن خمینی را از رهبری جدا کنند اما بدانند که خانواده امام(ره) پشتیبان رهبری است.
۱۷:۵۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


از فرزندان خمینی یک‌کلمه در تضعیف رهبری نخواهید شنید

دانلود آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author