از فردا به فکر بازی بعدی هستیم؛/ جهانبخش:گلم را به هواداران تقدیم می کنم

از فردا به فکر بازی بعدی هستیم؛/ جهانبخش:گلم را به هواداران تقدیم می کنم
علیرضا جهانبخش می‌گوید که تمام تلاش خود را برای گلزنی در این دیدار به کار گرفته است.

از فردا به فکر بازی بعدی هستیم؛/ جهانبخش:گلم را به هواداران تقدیم می کنم

علیرضا جهانبخش می‌گوید که تمام تلاش خود را برای گلزنی در این دیدار به کار گرفته است.
از فردا به فکر بازی بعدی هستیم؛/ جهانبخش:گلم را به هواداران تقدیم می کنم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author