از غلام سیاه کربلا تا شیعیان امروز نیجریه

از غلام سیاه کربلا تا شیعیان امروز نیجریه
مردم نیجریه مانند دیگر مسلمانان بخصوص شیعیان که در عراق مراسم راهپیمایی و عزاداری اربعین را به جای می آوردند.
۱۲:۳۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


از غلام سیاه کربلا تا شیعیان امروز نیجریه

مردم نیجریه مانند دیگر مسلمانان بخصوص شیعیان که در عراق مراسم راهپیمایی و عزاداری اربعین را به جای می آوردند.
۱۲:۳۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


از غلام سیاه کربلا تا شیعیان امروز نیجریه

طاووس موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author