از ضایعات ۸ میلیارد دلاری تا تبدیل غذای ۱۵ میلیون نفر به زباله

از ضایعات ۸ میلیارد دلاری تا تبدیل غذای ۱۵ میلیون نفر به زباله
ایران،‌ در فهرست ۴۰ کشور برتر تولید کننده و رتبه نخست دور ریز محصولات کشاورزی است .
۲۰:۳۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


از ضایعات ۸ میلیارد دلاری تا تبدیل غذای ۱۵ میلیون نفر به زباله

ایران،‌ در فهرست ۴۰ کشور برتر تولید کننده و رتبه نخست دور ریز محصولات کشاورزی است .
۲۰:۳۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


از ضایعات ۸ میلیارد دلاری تا تبدیل غذای ۱۵ میلیون نفر به زباله

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author