از جلالی هم برنامه گرفتیم/ شیعی: اولویت اول پیکان فرکی است

از جلالی هم برنامه گرفتیم/ شیعی: اولویت اول پیکان فرکی است
مدیرعامل باشگاه پیکان می‌گوید حسین فرکی نخستین گزینه آنها برای انتخاب سرمربیگری تیم فوتبالشان است ولی با این وجود به گزینه‌های خارجی نیز فکر می‌کنند.

از جلالی هم برنامه گرفتیم/ شیعی: اولویت اول پیکان فرکی است

مدیرعامل باشگاه پیکان می‌گوید حسین فرکی نخستین گزینه آنها برای انتخاب سرمربیگری تیم فوتبالشان است ولی با این وجود به گزینه‌های خارجی نیز فکر می‌کنند.
از جلالی هم برنامه گرفتیم/ شیعی: اولویت اول پیکان فرکی است

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author