از انتقال سند باشگاه خبری ندارم؛/ عزتی: تمرینات سختی را پشت سر گذاشتیم

از انتقال سند باشگاه خبری ندارم؛/ عزتی: تمرینات سختی را پشت سر گذاشتیم
علی عزتی می‌گوید که تیم نفت تهران تمرینات سخت و پرفشاری را در سرعین پشت سر گذاشته و برای حضور در لیگ برتر آماده می‌شود.

از انتقال سند باشگاه خبری ندارم؛/ عزتی: تمرینات سختی را پشت سر گذاشتیم

علی عزتی می‌گوید که تیم نفت تهران تمرینات سخت و پرفشاری را در سرعین پشت سر گذاشته و برای حضور در لیگ برتر آماده می‌شود.
از انتقال سند باشگاه خبری ندارم؛/ عزتی: تمرینات سختی را پشت سر گذاشتیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author