از آن روزهایی بود که توپ گل نمی‌شد؛/ امینی: انصاری خیلی خوب پنالتی زد

از آن روزهایی بود که توپ گل نمی‌شد؛/ امینی: انصاری خیلی خوب پنالتی زد
گلر جوان تیم سپاهان می‌گوید عملکرد خوب در تمرینات او را به ترکیب اصلی در لیگ برتر رسانده است.

از آن روزهایی بود که توپ گل نمی‌شد؛/ امینی: انصاری خیلی خوب پنالتی زد

گلر جوان تیم سپاهان می‌گوید عملکرد خوب در تمرینات او را به ترکیب اصلی در لیگ برتر رسانده است.
از آن روزهایی بود که توپ گل نمی‌شد؛/ امینی: انصاری خیلی خوب پنالتی زد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author