ارزش معاملات بورس انرژی از مرز ٥ هزار میلیارد ریال گذشت

ارزش معاملات بورس انرژی از مرز ٥ هزار میلیارد ریال گذشت
ارزش معاملات بورس انرژی ایران در چهارماه نخست امسال از پنج هزار و ٦٠٨ میلیارد ریال گذشت.
۲۳:۴۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳ مرداد


ارزش معاملات بورس انرژی از مرز ٥ هزار میلیارد ریال گذشت

ارزش معاملات بورس انرژی ایران در چهارماه نخست امسال از پنج هزار و ٦٠٨ میلیارد ریال گذشت.
۲۳:۴۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳ مرداد


ارزش معاملات بورس انرژی از مرز ٥ هزار میلیارد ریال گذشت

خرید بک لینک رنک 3

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author