اردوی کردان پایان یافت/ بازگشت ستاره‌ها به تمرین ماشین سازی

اردوی کردان پایان یافت/ بازگشت ستاره‌ها به تمرین ماشین سازی
۲بازیکن مصدوم تیم ماشین سازی به تمرینات این تیم برگشتند.

اردوی کردان پایان یافت/ بازگشت ستاره‌ها به تمرین ماشین سازی

۲بازیکن مصدوم تیم ماشین سازی به تمرینات این تیم برگشتند.
اردوی کردان پایان یافت/ بازگشت ستاره‌ها به تمرین ماشین سازی

label, , , , , , , , , , ,

About the author