ارتش سوریه دو منطقه را در حومه جنوب شرقی حمص آزاد کرد

ارتش سوریه دو منطقه را در حومه جنوب شرقی حمص آزاد کرد
ارتش مناطق ۸۴۹ و ۸۵۰ را در حومه جنوب شرقی حمص آزاد کرد و در حال پیشروی به سوی سوم در شمال غرب قریتین است.
۲۱:۳۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


ارتش سوریه دو منطقه را در حومه جنوب شرقی حمص آزاد کرد

ارتش مناطق ۸۴۹ و ۸۵۰ را در حومه جنوب شرقی حمص آزاد کرد و در حال پیشروی به سوی سوم در شمال غرب قریتین است.
۲۱:۳۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


ارتش سوریه دو منطقه را در حومه جنوب شرقی حمص آزاد کرد

عکس های جدید

ماشین های جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author