ادین ژکو: نمی دانم چرا کارت قرمز گرفتم!

ادین ژکو: نمی دانم چرا کارت قرمز گرفتم!
ادین ژکو، مهاجم گلزن تیم رم اذعان داشت که نمی داند چرا در دیدار دیشب بوسنی و یونان کارت قرمز دریافت کرده است.

ادین ژکو: نمی دانم چرا کارت قرمز گرفتم!

ادین ژکو، مهاجم گلزن تیم رم اذعان داشت که نمی داند چرا در دیدار دیشب بوسنی و یونان کارت قرمز دریافت کرده است.
ادین ژکو: نمی دانم چرا کارت قرمز گرفتم!

دانلود برنامه ایمو

label, , , , , , , , , , , ,

About the author