ادعای vozpopuli.com/ احتمال وخیم تر بودن مصدومیت راموس

ادعای vozpopuli.com/ احتمال وخیم تر بودن مصدومیت راموس
سرخیو راموس چند روز پیش در جریان دیدار تیم های اسپانیا و آلبانی دچار مصدومیت شد و 6 هفته از میادین به دور خواهد ماند.

ادعای vozpopuli.com/ احتمال وخیم تر بودن مصدومیت راموس

سرخیو راموس چند روز پیش در جریان دیدار تیم های اسپانیا و آلبانی دچار مصدومیت شد و 6 هفته از میادین به دور خواهد ماند.
ادعای vozpopuli.com/ احتمال وخیم تر بودن مصدومیت راموس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author