ادعای کادنا سر/ تمدید قریب الوقوع قرارداد رونالدو تا سال 2021

ادعای کادنا سر/ تمدید قریب الوقوع قرارداد رونالدو تا سال 2021
به نظر می رسد که فوق ستاره پرتغالی همچنان به حضورش در سانتیاگو برنابئو ادامه خواهد داد.

ادعای کادنا سر/ تمدید قریب الوقوع قرارداد رونالدو تا سال 2021

به نظر می رسد که فوق ستاره پرتغالی همچنان به حضورش در سانتیاگو برنابئو ادامه خواهد داد.
ادعای کادنا سر/ تمدید قریب الوقوع قرارداد رونالدو تا سال 2021

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author