ادعای موندودپورتیوو:/ مدافع سابق لیورپول در لیست خرید بارسلونا

ادعای موندودپورتیوو:/ مدافع سابق لیورپول در لیست خرید بارسلونا
گلن جانسون، مدافع راست سابق لیورپول در فهرست خریدهای زمستانی بارسلونا قرار دارد.

ادعای موندودپورتیوو:/ مدافع سابق لیورپول در لیست خرید بارسلونا

گلن جانسون، مدافع راست سابق لیورپول در فهرست خریدهای زمستانی بارسلونا قرار دارد.
ادعای موندودپورتیوو:/ مدافع سابق لیورپول در لیست خرید بارسلونا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author