ادعای موندودپورتیوو/ سوارز در آستانه تمدید قرارداد با بارسلونا

ادعای موندودپورتیوو/ سوارز در آستانه تمدید قرارداد با بارسلونا
مذاکرات تمدید قرارداد بین سوارز و باشگاه بارسلونا بسیار پیشرفت کرده و به زودی این ستاره اروگوئه ای قراردادش را تمدید خواهد کرد.

ادعای موندودپورتیوو/ سوارز در آستانه تمدید قرارداد با بارسلونا

مذاکرات تمدید قرارداد بین سوارز و باشگاه بارسلونا بسیار پیشرفت کرده و به زودی این ستاره اروگوئه ای قراردادش را تمدید خواهد کرد.
ادعای موندودپورتیوو/ سوارز در آستانه تمدید قرارداد با بارسلونا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author