ادعای موندودپورتیوو/ بارسا به دنبال جذب ستاره خط میانی رئال(عکس)

ادعای موندودپورتیوو/ بارسا به دنبال جذب ستاره خط میانی رئال(عکس)
باشگاه بارسلونا تمام فعل و انفعالات در مورد ایسکو، هافبک ارزشمند رئال را زیر نظر داد و در صدد است تا در صورت عدم تمدید قرارداد این بازیکن برای جذب وی وارد عمل شود.

ادعای موندودپورتیوو/ بارسا به دنبال جذب ستاره خط میانی رئال(عکس)

باشگاه بارسلونا تمام فعل و انفعالات در مورد ایسکو، هافبک ارزشمند رئال را زیر نظر داد و در صدد است تا در صورت عدم تمدید قرارداد این بازیکن برای جذب وی وارد عمل شود.
ادعای موندودپورتیوو/ بارسا به دنبال جذب ستاره خط میانی رئال(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author