ادعای منابع معتبر انگلیسی/ امضای قرارداد مورینیو با منچستریونایتد

ادعای منابع معتبر انگلیسی/ امضای قرارداد مورینیو با منچستریونایتد
اسکای اسپورت، بی بی سی و گاردین از نهایی شدن قرارداد ژوزه مورینیو با منچستریونایتد خبر داده اند.

ادعای منابع معتبر انگلیسی/ امضای قرارداد مورینیو با منچستریونایتد

اسکای اسپورت، بی بی سی و گاردین از نهایی شدن قرارداد ژوزه مورینیو با منچستریونایتد خبر داده اند.
ادعای منابع معتبر انگلیسی/ امضای قرارداد مورینیو با منچستریونایتد

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author