ادعای رسانه نزدیک به باشگاه پرسپولیس/بازهم با پول فدراسیون از استقلال امتیاز کسر نمی‌شود

ادعای رسانه نزدیک به باشگاه پرسپولیس/بازهم با پول فدراسیون از استقلال امتیاز کسر نمی‌شود
روزنامه پیروزی مدعی شده که فدراسیون فوتبال بازهم منجی تیم استقلال در پرونده‌های خارجی‌اش شده است.

ادعای رسانه نزدیک به باشگاه پرسپولیس/بازهم با پول فدراسیون از استقلال امتیاز کسر نمی‌شود

روزنامه پیروزی مدعی شده که فدراسیون فوتبال بازهم منجی تیم استقلال در پرونده‌های خارجی‌اش شده است.
ادعای رسانه نزدیک به باشگاه پرسپولیس/بازهم با پول فدراسیون از استقلال امتیاز کسر نمی‌شود

تلگرام نارنجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author