ادعای جالب اشتیلیکه در فرودگاه اینچئون/یک روز هم نوبت شکست ایران می رسد!

ادعای جالب اشتیلیکه در فرودگاه اینچئون/یک روز هم نوبت شکست ایران می رسد!
ورزش سه نوشت:سرمربی آلمانی کره‌ای‌ها با علم به این موضوع که باید خود را آماده انتقادات ویرانگر رسانه‌های این کشور کند با لشگر شکست خورده تیمش به اینچئون بازگشت.

ادعای جالب اشتیلیکه در فرودگاه اینچئون/یک روز هم نوبت شکست ایران می رسد!

ورزش سه نوشت:سرمربی آلمانی کره‌ای‌ها با علم به این موضوع که باید خود را آماده انتقادات ویرانگر رسانه‌های این کشور کند با لشگر شکست خورده تیمش به اینچئون بازگشت.
ادعای جالب اشتیلیکه در فرودگاه اینچئون/یک روز هم نوبت شکست ایران می رسد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author