ادعای بی شرمانه عربستان درباره ایران

ادعای بی شرمانه عربستان درباره ایران
در پی تصمیم ایران درباره اعزام نکردن حاجیان ایرانی به حج امسال «شورای روابط بین‌الملل کشورهای خلیج» فارس در واکنشی تند، ایران را به اقدامات تروریستی در طول حج متهم کرد.
۰۹:۴۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


ادعای بی شرمانه عربستان درباره ایران

در پی تصمیم ایران درباره اعزام نکردن حاجیان ایرانی به حج امسال «شورای روابط بین‌الملل کشورهای خلیج» فارس در واکنشی تند، ایران را به اقدامات تروریستی در طول حج متهم کرد.
۰۹:۴۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


ادعای بی شرمانه عربستان درباره ایران

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author